Documente necesare

Protejeaza si mentine singuranta lucratorilor la locul de munca

Responsabilitatile angajatorilor

Instruire lucratori (covid-19)

De ce ai nevoie de acest serviciu

riscuri

Cum pot proteja angajatorii sănătatea și menține siguranța salariaţilor la locul de muncă?

Angajatorii au obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor, în toate aspectele legate de muncă.

Asigurarea și menținerea unui mediu de muncă care nu prezintă riscuri pentru sănătate și siguranța salariaţilor și facilități adecvate pentru lucrători în procesul de desfășurare a activității lor profesionale, Majoritatea legislațiilor naționale de securitate și sănătate au astfel de prevederi.

COVID-19 este o boală infecțioasă, cauzată de coronavirusul descoperit recent. Ca măsuri ce trebuie întreprinse de angajatorii pentru a proteja securitatea și sănătatea salariaţilor la locul de muncă de pandemia COVID-19?

Potrivit OMS, boala poate fi transmisă de la o persoană diagnosticată cu infecţia COVID-19 la alta prin secreţii sub formă de picături mici, care sunt răspândite atunci când persoana infectată tuşeşte sau strănută. Majoritatea acestor picături se aşează pe obiectele şi suprafeţele din jur, cum ar fi birouri, mese sau telefoane. Alte persoane se îmbolnăvesc de COVID-19 atingând aceste obiecte sau suprafeţe, apoi atingându-şi ochii, nasul sau gura. De asemenea, o persoană care se află la o distanţă de un metru de o altă persoană infectată se poate îmbolnăvi uşor, deoarece virusul se transmite pe cale aeriană. Cu alte cuvinte, COVID-19 se răspândeşte într-un mod similar cu gripa.

Angajatorul are obligatia de-a instruii lucratorii cu privier la pandemia COVID-19, raspunzand intrebarilor lucratorilor si asupra riscurilor pe care aceasta le au asupra sănătati lor, cât și modificările la aranjamentele de muncă sau la statutul lor de angajat. Pentru a asigura un flux de informații lin și constant în cadrul întreprinderii și pentru a preveni confuziile, zvonurile sau dezinformarea în rândul personalului, angajatorul trebuie să comunice salariaţilor săi informațiile relevante în mod regulat, desemnând, în acest scop, un membru al echipei sau, dacă este posibil, un coordonator.

Angajatorul are obligaţia:

 • de a identifica un coordonator/punct focal sau o celulă de criză, care ar fi responsabilă de comunicarea pe subiectul COVID-19;
 • de a fi la curent cu cele mai recente informații furnizate de autoritățile naționale și locale;
 • de a furniza, în mod regulat, lucrătorilor informații actualizate
 • de a informa și de a comunica procedurile și politicile companiei, inclusiv privind aranjamentele de lucru flexibile, munca la distanță, absența de la locul de muncă, concediul medical, concediul anual, concediere, etc.

Deoarece situația COVID-19 este în continuă schimbare, actualizările periodice despre starea COVID-19 îi va ajuta pe salariaţi să se simtă informați și instruiti, ramand motivați sis a continue activitatea la locul de munca, adaptandu-se în această perioadă provocatoare.

Angajatorii trebuie să prezinte informații actuale furnizorilor și clienților săi.

Angajatorii au obligaţia de a le asigura lucrătorilor un mediu de muncă sigur și sănătos, în măsura în care acest lucru este prosibil si practic realizabil, inclusiv măsuri specifice de combatere a răspândirii virusurilor precum COVID-19.

Măsurile de securitate și sănătate sunt specifice fiecărei întreprinderi și trebuie să fie elaborate ca răspuns la evaluarea riscurilor. In unele sectoare, precum asistența medicală și cele în care lucrătorii sunt în contact strâns cu publicul, necesită măsuri de control și prevenire mai riguroase decât alte sectoare. În mod critic, angajatorii trebuie să identifice riscurile și să întreprindă măsurile necesare pentru supravegherea și atenuarea acestor riscuri.

Fiecare loc de muncă are un rol important în combaterea focarului, întreprinzând măsuri precum:

 • organizarea muncii pentru a reduce la minim în timp contactul cu alte persoane, asigurarea distanței fizice la locul de muncă sau implementarea unor aranjamente de munca la distanță (tele-muncă);
 • dezinfectarea regulată a locului de muncă;
 • respectarea unei igiene riguroase a mediului și asigurarea unei bune ventilații a aerului din spațiile interioare;
 • asigurarea unor facilități adecvate (de exemplu, săpun, dezinfectant pentru mâini și memento-uri) și încurajarea salariaţilor să respecte igiena la locul de muncă (de exemplu, spălarea frecventă a mâinilor, evitarea atingerii ochilor/nasului/gurii);
 • promovarea igienei respiratorii (de exemplu, acordarea echipamentului de protecție (măști, mănuși de protecție) lucrătorilor, în special celor expuşi riscului cu scopul minimizării riscului de contaminare);
 • limitarea sau interzicerea deplasărilor în interes de serviciu neesențiale;
 • în măsura posibilităţilor, reducerea nivelului de interacțiune a lucrătorilor cu persoane din afara locului de muncă;
 • abilitarea lucrătorilor de a întreprinde măsurile necesare, în cazul în care consideră că se confruntă cu o situație de muncă neprotejată, cu risc grav şi iminent pentru sănătatea lor;
 • elaborarea politicilor și procedurilor de prevenire şi control al infecţiilor;
 • îndrumarea lucrătorilor de a respecta măsurile de carantină, în special în urma deplasărilor în zone cu risc sporit sau a contactului cu o persoană infectată cu coronavirus;
 • îndrumarea lucrătorilor să stea acasă sau să presteze munca la domiciliu, în cazul în care prezintă simptome asemănătoare gripei (de exemplu, febră, tuse etc.), indiferent de istoricul de deplasări sau contact;
 • respectarea obligațiilor de raportare către autoritățile sistemului de sănătate publică și inspectoratelor de muncă, în conformitate cu legislația și practicile naționale.
Identificarea și controlul riscurilor de COVID-19 pentru lucrători la locului de muncă poate implica:
 • monitorizarea îndrumărilor și recomandărilor oficiale, în special actualizările autorităților naționale și locale de sănătate și OMS;
 • revizuirea politicilor interne și a măsurilor de combatere a infecțiilor, instruirea lucrătorilor cu privire la cele mai bune practici de siguranță și igienă;
 • asigurarea faptului că lucrătorii sunt la curent cu perioadele și cerințele de izolare/carantină, în conformitate cu directiva/recomandarea autorităților naționale și locale;
 • oferirea unor recomandări clare lucrătorilor cu privire la acțiunile pe care trebuie să le realizeze, în cazul în care se simt rău sau consideră că prezintă simptome caracteristice COVID-19;
 • monitorizarea ultimelor recomandări și restricții de călătorie, pentru orice persoană care intenționează să se deplaseze în interes profesional;
 • evaluarea faptului dacă activitățile de muncă pun în pericol sănătatea altor persoane;
 • planificarea de urgență pentru managementul absențelor personalului de la serviciu și elaborarea planurilor pentru gestionarea volumului de muncă crescut;
 • furnizarea informațiilor și link-urilor relevante salariaţilor, în cazul în care aceştia necesită sprijin;
 • contactarea liniilor telefonice de referință sau a serviciilor de asistență relevante la nivel național și local pentru a obţine informații și orientări recente.

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale oferă sprijin lucrătorilor în cazul producerii accidentelor de muncă și bolilor profesionale. Faptul dacă impactul infecţiei cu COVID-19 este acoperit de compensația respectivă sau nu este o întrebare legală, care va varia în funcție autoritatile locale.

Angajatorul are obligaţia să analizeze situația din țara, deoarece orice cerere de compensare formulată de un salariat va necesita cercetarea faptelor, iar anumite grupuri de lucrători sunt mai vulnerabili și pot fi protejate în conformitate cu legislațiile specifice.

Bibliografie Sursa:
„Ghidul angajatorului privind măsurile de gestionare a infecției cu COVID-19 la locul de muncă”

Potrivit OMS, cele mai frecvente simptome ale COVID-19 sunt febra, oboseala şi tusea uscată.

Unii pacienți pot avea dureri în gât şi de alt gen, nas înfundat, eliminări nazale, diaree .

 Aceste simptome sunt, de obicei, ușoare și apar treptat. Majoritatea persoanelor infectate cu COVID-19 prezintă simptome ușoare și se recuperează fără a avea nevoie de tratament special. Cu toate acestea, unii se confruntă cu boli mai severe și pot necesita îngrijiri spitalicești. Riscul de a suferi simptome severe crește odată cu vârsta, la fel şi persoanele cu un sistem imunitar slăbit şi cele care suferă de boli cronice, precum diabetul zaharat, boli cardiace şi afecţiuni ale plămânilor.

Angajatorii trebuie să furnizeze salariaţilor informațiile esențiale despre COVID-19 privind sănătatea tuturor celor prezenţi la locul de muncă, folosind recomandările şi orientările acordate de autoritățile naționale și locale de sănătate și OMS (Caseta 1). De exemplu, Lucratorii  trebuie să cunoască persoanele identificate de OMS ca fiind expuse riscului de a dezvolta condiții mai grave, inclusiv persoanele în etate și cele cu condiții de sănătate subiacente, cum ar fi sistemul imunitar compromis (slăbit).

Autoritățile adoptă diferite măsuri și îndrumări restrictive pentru a încetini răspândirea infecției de COVID-19. Angajatorul trebuie să întreprindă măsuri pentru a furniza lucrătorilor săi următoarele informații de sănătate:

 • situația actuală din țară privind infectarea cu virusul COVID – 19 (pentru a partaja noi informații și a elimina miturile);
 • recomandări și îndrumări de sănătate actualizate, publicate de autoritățile recunoscute;
 • sfaturi privind bunele practici de igienă și de distanțare socială sau distanțare fizică la locul de muncă.

„Ghidul angajatorului privind măsurile de gestionare a infecției cu COVID-19 la locul de muncă”

Distanțarea socială sau distanțarea fizică se referă la păstrarea unei distanţe mai mari de 2 m între oameni. Obiectivul acestei măsuri este de a crește, în mod deliberat, distanţa fizică dintre oameni pentru a preveni sau minimiza răspândirea virusului la locul de muncă, asta înseamnă:

 • implementarea unor aranjamente flexibile de muncă (de exemplu, telemunca);
 • extinderea distanţei fizice dintre lucrători la locul de muncă;
 • organizarea ședințelor online și prestarea serviciilor la distanță (de exemplu, desfăşurarea şedinţelor cu utilizarea aplicației de videoconferință sau apelurilor telefonice; luarea în calcul a faptului dacă adunările în masă pot fi reprogramate, eșalonate sau anulate);
 • schimbarea culturii la locul de muncă (de ex. evitarea strângerii de mână, servirea mesei de prânz la birou sau în afara acestuia şi nu în cantină sau săli de servire a mesei, limitarea schimbului de mâncare la locul de muncă);
 • reconsiderarea deplasărilor în interes de serviciu neesențiale;
 • furnizarea produselor prin preluare sau livrare.

Lucratorii  au responsabilitatea de a avea grijă pentru sănătatea și securitatea proprie și a altor persoane și au obligaţia de a coopera cu angajatorii lor în procesul de implementare a măsurilor de prevenţie și control.

Aceasta include adoptarea unor comportamente de siguranță la locul de muncă, utilizarea corectă mastilor, a dispozitivelor de siguranță și a echipamentelor de protecție și asigurarea unor bune practici de igienă, cum ar fi spălarea frecventă a mâinilor, pentru a se proteja împotriva infecțiilor si dezinfectarea suprafetelor de lucru.

Lucratoril va semnala imediat superiorului său ierarhic direct orice situaţie, despre care creade că prezintă un pericol grav si iminent pentru viaţa sau sănătatea sa . Angajatorul sa ia măsuri pentru remediere, în caz de nevoie, acestui risc de infectare, fapt ce ar afecta activitatea la locul de munca

Lucratorilor au obligaţia de a se proteja pe ei și pe ceilalți, ceea ce este deosebit de important în situația actuală.

Scroll to Top
Sari la conținut