Avize si Autorizatii PSI

Avizul PSI

Avizul PSI reprezintă de fapt o suma tuturor documentelor ce trebuie întocmite sau solicitate atunci când se dorește realizarea unei construcții noi. Aceasta este compusă în mare parte din totalitatea proiectelor de arhitectura și instalați. Aceste avize sunt obligatorii și sunt reglementate de către următoarele acte normative:

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, republicată, cu modificările ulterioare;

– Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Ordinul nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecție civilă,

precum și altele care vin în completarea acestora.

Din documentele ce susțin avizul de securitate la incendiu și protecție civilă fac parte relevee ce expun situația existentă a construcției precum si proiecte de propunere . Acest aviz se obține de la Inspectoratul Pentru Situații de Urgență iar prin acesta se oferă garanția că proiectele sunt în conformitate cu actele normative și prevederile legale din domeniu.

Conform normelor în vigoare există mai multe situații în care este necesară obținerea acestui aviz:

  1. Atunci când au loc sau urmează sa aibă loc lucrări de execuție la construcții și instalații noi. Este de la sine înțeles motivul, orice nouă construcție sau orice modificare substanțială, care aduce schimbări majore la ceva deja existent poate avea influențe în ceea ce privește: modul în care se poate părăsi o clădire/incintă în caz de incendiu sau calamitate, pate presupune o serie de noi riscuri sau modificarea unora deja existente etc.
  2. Atunci când sunt aduse îmbunătățiri, modernizări sau când sunt schimbate destinațiile unora deja existente;
  3. Atunci când sunt puse în funcțiune construcții sau instalații tehnologice noi;
  4. Atunci când o construcție este încadrată în lista din HG 571.2016. Acestea vor fi supuse obținerii unui aviz sau a unei autorizații PSI.

Modalități prin care se pot obține avizele PSI

Exista firme autorizate ce se ocupă de obținerea acestora. Practic aceste societăți oferă consultanță și iau toate măsurile necesare pentru ca cei ce le solicită sprijinul și expertiza, să se pună la punct cu toat prevederile legale ca în final să obțină autorizația/avizul PSI.

În general procedura este una simplă și este compusă dintr-o serie de pași:

– determinarea tipului construcției;

– vizitarea acestuia pentru a se asigura că datele oferite sunt corecte și că nu sunt alte modificări ce ar trebui luate în calcul;

– găsirea uneia sau mai multor soluții și acceptarea acestora de către client în baza unui contract. Uneori acestea pot presupune o sere de modificări;

– după aplicarea tuturor măsurilor se depune documentația în vederea obținerii avizului.

Astfel de firme oferă consultanță deoarece există  o gamă variată de construcții și clădiri iar în funcție de tipul acestora poate fi necesară obținerea autorizației a avizului PSI sau în unele situații a ambelor. Totodată prin aceste firme se scutește timp și efort din partea reprezentanților sau a persoanelor fizice/juridice care finanțează investiția, aceștia fiind cei răspunzători de alinierea la normele în domeniu.

Prețul unor astfel de servicii este unul variabil, în funcție de tipul, mărimea sau complexitatea clădirii. Astfel trebuie ținut cont de toți acești factori atunci când se dorește contractarea unor astfel de servicii

Autorizare PSI

Act care dovedește faptul că o anumită construcție sau  clădire îndeplinește toate criteriile de securitate la incendiu. Acest act se obține de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din cadrul județului în care se află construcția.

Practic aceasta certifică îndeplinirea normelor de securitate în caz de urgență, însă, cu toate acestea nu este obligatorie pentru toate tipurile de construcții/activități, fapt pentru care este necesară verificarea prevederilor legale pentru a afla dacă aveți nevoie de aceasta.

Printre clădirile pentru care este necesară această autorizație putem enumera: pe cele cu o importanță deosebită, sedii de autorități publice sau instituții locale și centrale cu o suprafață de 600mp sau mai mult, lăcașuri de cult, în care se depozitează materiale periculoase sau inflamabile, cu rol de comerț în funcție de mărimea acestora, birouri sau bănci cu minim 600mp etc.

Acestea au fost doar câteva exemple. Pentru lista completă se poate consulta Hotărârea nr. 571/2016.

Neluarea măsurilor legale poate avea efecte nedorite, administratorul poate răspunde în fața legii atât penal cât și material (financiar).

În cazul construcțiilor noi se poate obține în primă fază un simplu aviz iar mai apoi se poate trece la obținerea autorizației. Se poate obține si direct autorizația.

Firmele specializate în acest domeniu pot ușura cu mult obținerea autorizațiilor și a avizelor.  

Cerere oferta

Completeaza formularul de mai jos si beneficiaza de SERVICII COMPLETE
Scroll to Top
Scroll to Top Sari la conținut