Documentatie SU – PSI (PC)

REALIZAREA DOSAR SU – PSI

Toate documentele necesare realizari Documentatie de Specialitate SU-PSI completa sunt prezente si in Platforma Platforma va emite documentele necesare pentru a fi semnate electronic cu semnatura electronica calificata in conditiile legii.

Va putem Transmite, Punerea la dispozitie si Arhivarea tuturor documnentelor electronice aferente activitatilor de SSM si HR

 • Intocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare a lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Decizii de Numire 
 • Elaborarea de Instrucţiuni Proprii pentru aplicarea reglementărilor referitoare la situaţiile de urgenţă
 • Elaborarea şi actualizarea planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie în caz de incendiu;
 • Instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilorpe linie de Situaţiilor de Urgenţă si prevenirea si Stingerea Incendiilor
 • Intocmirea Fisei Obiectivului conform anexa 5 din OMAI 1474/2006
 • Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
 • Proceduri, obligatii si responsabilitati in situatii de urgenta
 • Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul Situaţiilor de Urgenţă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului de către angajator;
 • orice altă activitate care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de punere în aplicare a reglementărilor ce privesc situaţiile de urgenţă

Documentatie Situatii de Urgenta - SU / Prevenirea si Stingerea Incendiilor - PSI

 • Privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor in desfasurarea activitatilor pentru apararea impotriva incendiilor
 • Privind organizarea instruirii personalului
 • privind asigurarea cailor de acces, de evacuare si de interventie in cadrul
 • Privind reglementarea  fumatului in cadrul
 • Privind stabilirea punctelor vital – vulnerabile la incendiu in cadrul
 • Privind răspunderile ce revin părţilor în ceea ce priveşte asigurarea apărării împotrivaincendiilor pentru cazurile de închiriere (subinchiriere)
 • Privind efectuarea de lucrari premergatoare in timpul sezonului rece si in perioade caniculare si secetoase
 • pentru efectuarea de lucrări premergătoare în timpul sezonului rece şi în perioadele caniculare şi secetoase
 • Privind reglementarea lucrului cu foc deschis  in cadrul companiei
 • privind gestionarea resturilor menajere si a ambalajelor
 • privind numirea personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la
 • privind sistarea lucrarilor de constructii / oprirea functionarii ori utilizarii constructiilor / amenajarilor in cazul anularii avizului / autorizatiei de securitate la incendiu in cadrul companiei
 • privind  înfiinţarea Celulei de urgenţă a companiei
 • privind reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale

▪ Situaţiile de urgenţă şi apărarea împotriva incendiilor
▪ măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilorr
▪ Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare
▪ Colectarea deşeurilor, reziduurilor combustibile şi a ambalajelor şi distrugerea lor
▪ Prevenire a incendiilor
▪ Instalatii tehnologice
▪ Instalatii electrice de forta, de iluminat si de paratrasnet
▪ Tactica stingerii incendiilor
▪ Stingătoare de incendiu
▪ Tablouri electrice
▪ Staţii pentru încărcat acumulatori
▪ Instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor la spațiile cu destinație administrativă (birouri)
▪ Organizarea apărării împotriva incendiilor

Cerere oferta

Completeaza formularul de mai jos si beneficiaza de SERVICII COMPLETE
Scroll to Top
Sari la conținut