Realizarea Lucrarilor Pe Santier

Pe parcursul fazei de execuție vom efectua următoarele activități:

Coordonarea activității de sănătate și securitate în muncă, conform prevederilor Legii 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă și HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, și vom întocmi principalelor documente, necesare enumerate mai jos.

 • Realizam Planului de securitate și sănătate  pentru  faza de execuție.
 • Completam Declarația prealabilă (o transmitem la I.T.M. cu 30 de zile înainte de începerea lucrărilor);
 • Deschidem si completam Registrul de Coordonare cu anexele prevazute in HG 300, imbunatatite si adaptate nevoilor din Santiere
 • Stabilim in colaborare cu managerul de proiect si antreprenorul, masurile generale aplicabile santierului;
 • Luam masurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aiba acces pe santier;
 • Coordonam activitatile care urmaresc aplicarea corecta a instructiunilor de lucru si de securitate a muncii;
 • Stabilim impreuna cu antreprenorul, obligatiile privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva, instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier
 • Realizam rapoarte / Procese Verbale de Activitate,saptamanale de Coordonare SSM si Inspectii inopinanent care conțin constatările existente pe șantier.
 • Propunerea de măsuri de rezolvare a constatărilor sau abateri grave de la prevederile legislației aplicabile, propuneri de sancționare conform prevederile contractuale stabilite între părți.
 •  Suntem atenti la suprapunerea activitatilor din perimetrul santierului sau din vecinatatea acestuia;
 •  Efectuam vizite comune pe santier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor si ii asistam inainte sa redacteze planul propriu de securitate si sanatate;
 •  Avizam planurile  propria de securitate si sanatate elaborate de antreprenori si subantreprenori
 • Realizam planul de actiune pe Situatii de Urgenta
 • Conventie SSM

Cerere oferta

Completeaza formularul de mai jos si beneficiaza de SERVICII COMPLETE
Scroll to Top
Scroll to Top Sari la conținut