ORGANIZAREA ACTIVITATII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA-SSM

Pentru faza de întocmire a documentaţiilor proiectului, Prestatorul va asigura cele prevăzute de HG 300/2006:

a. planul propriu de sanatate si securitate in munca al beneficiarului cu continutul minim prevazut la Art. 19 din HG 300/2006 cu precizarea:

  • cerintelor de securitate si sanatate aplicabile in santier
  • riscurilor care pot aparea pe durata santierului
  • indicarea masurilor de prevenire necesare pentru reducerea sau eliminarea riscurilor
  • dupa caz, prevederea masurilor specifice pentru lucrari cuprinse intr-una sau mai multe categorii din anexa 2 la HG 300/2006

b. Integrarea, dupa caz, a planurilor proprii de securitate si sanatate ale antreprenorilor in planul de securitate si sanatate;
c. dosarul de interventii ulterioare
d. deschiderea registrului jurnal de coordonare si completarea acestuia conform HG 300/2006
e. asigurarea consultantei, respectiv intocmirea, in functie de durata lucrarilor si a numarului de lucratori care lucreaza simultan, respectiv in functie de volumul de mana de lucru, a declaratiei prealabile. Transmiterea, dupa caz, catre ITM pe raza caruia se vor desfasura lucrarile, cu cel putin 30 zile inainte de inceperea acestora a declaratiei prealabile si afisarea acesteia la loc vizibil, pe santier
f. intocmirea graficului de control comun cu reprezentantii SSM ai tuturor partilor implicate in proiect (proiectant, antreprenor general, subantreprenori, etc)


FAZA DE EXECUTIE

Asigurarea coordonarii conform prevederilor HG 300/2006 (Directiva 92/57/CEE) privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile. Reprezentarea la reuniunile comune de analiza a asigurarii securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor organizate pe santier.

Documente ce vor fi intocmite:

  • Completarea Registrului Jurnal de Coordonare
  • Completarea celorlalte registre necesare coordonarii
  • Armonizarea Planurilor Proprii de Prevenire si Protectie ale antreprenorului, subantreprenorilor sau executanţilor de lucrări cu Planul General de Coordonare
  • Completarea Dosarului de Interventii Ulterioare
  • Intocmirea de rapoarte saptamanale ce cuprind concluziile inspectiei pe santier si masurile ce se impun a fi luate (in baza planning-ului lucrarilor)
  • Intocmirea unui raport lunar privind realizarea obiectivelor pentru luna anterioara si stabilirea obiectivelor pentru luna urmatoare (in baza planingului lucrarilor)

Rapoarte de inspectie ce contin propuneri de sanctionare pentru abateri grave sau deosebit de grave de la prevederile legislatiei aplicabile sau de regulamentele si prevederile contractuale stabilite intre parti.

Cerere oferta

Completeaza formularul de mai jos si beneficiaza de SERVICII COMPLETE
Scroll to Top
Scroll to Top Sari la conținut